NCC säljer MIMO till Platzer

Pressmeddelande från NCC

NCC har tecknat avtal med Platzer om att förvärva NCC:s projekt MIMO i Mölndal vid färdigställandet beräknat till 2024, enligt den option som funnits mellan parterna. Affären baseras på ett fastighetsvärde om drygt 1,5 miljarder SEK.

NCC kommunicerade i juni 2017 att Platzer har en option att förvärva fastigheten i Mölndal i samband med att den färdigställs. Nu väljer Platzer att använda optionen och parterna har tecknat avtal om försäljning.

Affären genomförs som ett aktieöverlåtelseavtal och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om drygt 1,5 miljarder SEK. Tillträde och erläggande av köpeskilling sker vid färdigställandet vilket förväntas i det fjärde kvartalet 2024, vilket då ger en positiv resultateffekt i affärsområde NCC Property Development.

Projektet MIMO omfattar cirka 40 000 kvadratmeter bruttoareayta varav 32 000 kvadratmeter är uthyrningsbar yta. Projektet består av en befintlig byggnad som ska renoveras samt nybyggnation av två byggnader med 18 våningar respektive 11 våningar, som inrymmer både kontor och service. Projektet byggstartas under hösten som NCC tidigare kommunicerat.

– Både NCC och Platzer är starka aktörer i Västsverige och det är extra roligt att få fortsätta utveckla Mölndals stadskärna som vi båda ser potentialen i. MIMO utgör den sista pusselbiten av detaljplanerna i NCC:s utveckling av Mölndal innerstad, efter Essitys kontor och Gallerian, och vi ser fram emot att kunna lämna över stafettpinnen för områdets fortsatta utveckling till Platzer när projektet är färdigställt, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Uthyrningsgraden uppgår idag till drygt 30 procent med bland andra SATS och Mindpark som klara hyresgäster. Tillträdet är villkorat av en uthyrningsgrad på 80 procent.

– Utvecklingstakten i Mölndals innerstad tillsammans med det stationsnära läget och knutpunkten för kollektivtrafik vid Mölndals bro gör att förvärvet av MIMO är helt i linje med vår strategi att långsiktigt äga och utveckla kommersiella fastigheter i attraktiva lägen. Vår plan är att fortsätta växa och aktivt bidra till områdesutveckling i Mölndals innerstad på samma sätt som vi gör i andra expansiva knutpunkter som till exempel Gamlestaden, säger P-G Persson, vd på Platzer.

Byggnaden kommer hållbarhetscertifieras enligt BREEAM-rankingen nivå Excellent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Hult-Rentsch, chef NCC Property Development Väst, 070-9992405
Tove Stål, presschef NCC Group, 076-521 61 02

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, press@ncc.seNCC:s Mediabank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 17.00 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Andra intressanta nyheter